स्रोतहरू


अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तर्फ नेपालको दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय कार्यन्वयनका रणनिति बारे बुझन यस पृष्ठमा थप प्रतिवेदन, वेबसाईट र अभिलेखिकरण गरिएको रुपमा उपलब्ध छ।


अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयहरूको कार्यान्वयनको लागि रणनीतिहरू

David C Baluarte& Christian de Vos, From Judgment to Justice: Implementing International and Regional Human Rights Decisions, November 2010

Christian de Vos, From Rights to Remedies: Structures and Strategies for Implementing International Human Rights Decisions, Open Society Justice Initiative, June 2013.


नेपालसंग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघको सन्धि निकायको प्रतिवेदनको लागि चयन गर्नुहोस्

सन्धि निकायहरू र विशेष प्रक्रियाप्रति नेपालको राज्य दायित्वहरू


मानव अधिकार समितिले दिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन तथ्यपुस्तिका

कार्यान्वयन तथ्यपुस्तिका