पिडीतका कथाहरु


मानव अधिकार समितीले जाँचेको मुद्दाहरुमा, तीन पिडीतले खुलस्त रुपमा आफ्नो शब्दमा अनुभव बयान गरेका छन्। युवा कट्वाल, देव बहादुर महर्जन र राम कुमार भण्डारी को बयान हेर्नुहोस्।


कट्वाल परिवारको न्यायको खोज

महर्जन आफ्नो अनुभव व्याख्या गर्दछन

तेज कुमार भण्डारीका छोरा राम कुमार भण्डारीको बयान


सम्पूर्ण मुद्दाहरू हेर्नुहोस्